Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042154

Tổng số người online: 25

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Điều kiện của tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

01/04/2021 2:08:55 CH  562  Chủ đề quản lý nhà nước

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Nghị địnhNghị định số 201/2013/NĐ-CP;

          b) Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.

Các chủ đề liên quan