Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042052

Tổng số người online: 23

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công trình thủy điện bậc 2 (không sử dụng hồ chứa) khai thác, sử dụng nước trên kênh xả sau phát điện của công trình thủy điện bậc 1 thì công trình thủy điện bậc 2 phải lập riêng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không?

01/04/2021 2:09:23 CH  594  Chủ đề quản lý nhà nước

Do 2 nhà máy thủy điện riêng biệt, nguồn nước khai thác là khác nhau (nhà máy bậc 1 sử dụng nguồn nước hồ chứa, nhà máy bậc 2 sử dụng nguồn nước sau phát điện của nhà máy bậc 1) nên phải lập 2 hồ sơ riêng biệt cho 2 công trình.

Các chủ đề liên quan