Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042061

Tổng số người online: 18

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


01 hồ chứa sử dụng chung cho các mục đích khác nhau (sinh hoạt, phát điện, nông nghiệp) của 3 đơn vị quản lý thì có phải lập 3 hồ sơ cấp giấy phép cho 3 đơn vị quản lý không?

01/04/2021 2:08:15 CH  564  Chủ đề quản lý nhà nước

Trường hợp này phải lập 3 hồ sơ cấp giấy phép cho 3 đơn vị quản lý.

Các chủ đề liên quan