Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042067

Tổng số người online: 14

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công trình đã đi vào vận hành, đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước. Hiện tại, đang nghiên cứu phương án bổ sung nước từ một nguồn nước khác để tăng công suất phát điện. Chủ đầu tư cần lập Hồ sơ điều chỉnh/cấp lại/cấp mới? Đề án hay Báo cáo?

01/04/2021 2:08:04 CH  265  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo Khoản 4 Điều 23 Nghị định 201/2013/NĐ-CP: Giấy phép hiện tại của công trình không được điều chỉnh (tức là phải cấp mới) khi thay đổi nguồn nước khai thác, sử dụng hoặc lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp. Do đó, trường hợp này phải lập hồ sơ cấp mới và lập Đề án.

Các chủ đề liên quan