Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042064

Tổng số người online: 17

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công trình mới đi vào vận hành thì lập Đề án khai thác, sử dụng nước mặt hay Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt?

01/04/2021 2:07:50 CH  644  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 32 Nghị định 201/2013/NĐ-CP: lập Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đã có công trình khai thác.

Các chủ đề liên quan