Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042090

Tổng số người online: 17

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công ty điều chỉnh lại giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập thì lập Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại hay cấp mới?

01/04/2021 2:07:37 CH  493  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo Khoản 4 Điều 23 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định lại giá trị dòng chảy tối thiểu được điều chỉnh. Công ty lập Hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Các chủ đề liên quan