Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042105

Tổng số người online: 16

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Tôi là chủ giấy phép của công trình thủy lợi (công trình đã vận hành từ năm 2000), giấy phép có hiệu lực đến năm 2020. Ngoài việc cấp nước cho nông nghiệp, công trình còn có nhiệm vụ cấp nước tạo nguồn cho 03 công trình cấp nước tập trung (lấy trên hệ thống kênh dẫn chính), các công trình này cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ (công ty chúng tôi không quản lý các công trình này). Theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp t

01/04/2021 2:05:25 CH  689  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì:

1. Công ty sẽ phải kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để nộp Hồ sơ tiền cấp quyền kai thác tài nguyên nước.

2. Do nhiệm vụ công trình rất phức tạp, bao gồm cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ, mặt khác Công ty không quản lý 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công ty cần phối hợp với 03 công ty cấp nước tập trung để cùng thực hiện việc kê khai theo quy định của Nghị định và theo tỷ lệ khai thác sử dụng nước của 3 công ty từ công trình thủy lợi này và có văn bản giao kèo việc đại diện đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và nộp tiển cấp quyền khai thác tài nguyên nước và nộp Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến Bộ TN&MT.

          Trường hợp không thỏa hiệp được, đề nghị có văn bản đến cơ quan quản lý các công trình này ở địa phương để được can thiệp.

Các chủ đề liên quan