Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042124

Tổng số người online: 21

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Tôi là chủ giấy phép của công trình thủy điện công suất 22 MW, giấy phép hết hiệu lực vào năm 2022, theo quy định của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì tôi sẽ phải bổ sung việc lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát tài nguyên nước trước ngày 31/12/2019. Vậy, tôi phải lắp đặt các thiết bị thế nào? Sau khi lắp đặt tôi sẽ phải thông báo cho ai? Và truyền số liệu đến đâu?

01/04/2021 2:05:04 CH  334  Chủ đề quản lý nhà nước

Việc lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát tài nguyên nước đã được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, trong đó có 2 hình thức quan trắc tự động trực tuyến và giám sát định kỳ căn cứ vào quy mô về dung tích hồ chứa. Công trình của bạn chưa làm rõ quy mô nào (trên hay dưới 1 triệu m3?). Sau khi lắp đặt (chậm nhất là 31/12/2019), Công ty cần gửi báo cáo đến Bộ TN&MT là nơi cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh để truyền số liệu quan trắc, giám sát đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Các chủ đề liên quan