Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042135

Tổng số người online: 25

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công ty tôi có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khai thác nước mặt trực tiếp trên dòng chính sông Hồng, công suất 75.000m3/ngày đêm vận hành từ năm 1995. Theo quy định của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo hộ vùng vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thì Công ty sẽ phải lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và gửi về Sở TN&MT địa phương để phê duyệt và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Công ty của tôi đã xây dựn

01/04/2021 2:06:50 CH  447  Chủ đề quản lý nhà nước

Đề nghị công ty lập phương án bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và gửi về Sở TN&MT địa phương theo đúng quy định về phạm vi tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và hiện trạng sử dụng đất xung quanh khu vực nhà máy của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương sẽ có các phương án và giải pháp cụ thể.

Các chủ đề liên quan