Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042147

Tổng số người online: 24

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công ty tôi có công trình cấp nước tập trung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, khai thác trực tiếp trên dòng chính Sông Lô công suất 60.000 m3/ngày đêm, đã có Giấy phép khai thác nước mặt thời hạn đến năm 2023. Công ty đang xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt để nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, cách điểm lấy nước của công trình khoảng 2,5km (lớn hơn phạm vi khoanh vùng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT) có 1 số doanh nghiệp đ

01/04/2021 2:04:47 CH  455  Chủ đề quản lý nhà nước

Giấy phép của công ty sẽ hết hiệu lực trong vòng 4 năm tới. Do đó, Công ty  thực hiện lập phạm vi bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT và nộp tại Sở TN&MT thẩm định và phê duyệt, trong đó đề nghị bổ sung hiện trạng về các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước đầu vào của công trình đến cơ quan quản lý ở địa phương và đề nghị các cơ quan quan này can thiệp theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản.

Các chủ đề liên quan