Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042139

Tổng số người online: 24

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Chúng tôi có công trình thủy lợi kết hợp thủy điện, công trình thuộc sông liên tỉnh, có vị trí nằm trên địa bàn tại 02 tỉnh. Vậy tôi cần phải tính tiền cấp quyền khai thác, tài nguyên nước thế nào đối với 2 tỉnh?

01/04/2021 2:04:36 CH  959  Chủ đề quản lý nhà nước

Vì bạn chưa nói rõ công trình của bạn đã vận hành hay chưa? Đã xin cấp phép tài nguyên nước hay chưa. Vì vậy, đề xuất trả lời theo 2 phương án:

- Trường hợp 1: công trình đã được cấp phép khai thác nước mặt nhưng chưa lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì tỷ lệ phân chia TCQKT tài nguyên nước căn cứ vào tỉ lệ phân bổ thuế tài nguyên.

        - Trường hợp 2: công trình chưa vận hành, đangxin cấp phép khai thác nước mặt nhưng chưa lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì tỷ lệ phân chia TCQKT tài nguyên nước căn cứ vào tỉ lệ chiếm dụng đất (lòng hồ khi tuyến đập nằm giữa ranh giới 2 tỉnh).

Các chủ đề liên quan