Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1449

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1648008

Tổng số người online: 18

 
 

Viễn thám

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Về các hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám

03/04/2021 11:23:12 CH  255  Chủ đề quản lý nhà nước

1.1 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử (Điều 22 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám)

1.2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thông qua phiếu yêu cầu (Điều 23 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám, Thông tư 71/2015/TT-BTNMT)

1.3. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám theo quy định của pháp luật

Về trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám (Điều 24 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám, Thông tư 187/2016/TT-BTC, Thông tư 108/2017/TT-BTC)

Các chủ đề liên quan