Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976871

Tổng số người online: 33

 
 

Khí tượng thuỷ văn

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV

07/04/2021 12:24:23 SA  401  Chủ đề quản lý nhà nước

- Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng (Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng);

- Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn (Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn).

Các chủ đề liên quan