Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976808

Tổng số người online: 33

 
 

Khí tượng thuỷ văn

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo và cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

07/04/2021 12:30:50 SA  369  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Vi phạm quy định về Giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn (Điều 5, Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ; khoản 5, khoản 6, Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ);

2. Vi phạm quy định về truyền phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Điều 6 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; khoản 7, Điều 1, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

3. Vi phạm quy định về công trình phải cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV (Điều 7 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; khoản 8, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

4. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV (Điều 9 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; khoản 12 đến 15 Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP).

Các chủ đề liên quan