Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976929

Tổng số người online: 43

 
 

Khí tượng thuỷ văn

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Về các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm

07/04/2021 12:34:47 SA  365  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Vi phạm quy định về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Điều 5, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

2. Vi phạm quy định về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Điều 5a, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

3. Vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn(Điều 6, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

4. Vi phạm quy định về công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn (Điều 7, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP);

5. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (Điều 9, Nghị định số 84/2017/NĐ-CP).

Các chủ đề liên quan