Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746951

Tổng số người online: 32

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng điều kiện nào để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ?

07/04/2021 7:03:25 CH  197  Chủ đề thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 2 Điều 52 của Luật Đo đạc và bản đồ, để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

Các chủ đề liên quan