Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1747015

Tổng số người online: 25

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Tôi muốn gửi trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thì gửi tới địa chỉ nào?

07/04/2021 7:05:07 CH  227  Chủ đề thủ tục hành chính

Anh/chị gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I đến địa chỉ: https://dvctt.monre.gov.vn và gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II đến Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi anh/chị cư trú.

Các chủ đề liên quan