Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1747031

Tổng số người online: 34

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Những nội dung nào khi hành nghề đo đạc và bản đồ cần phải cấp chứng chỉ?

07/04/2021 7:05:23 CH  566  Chủ đề thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I bao gồm:

1. Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

3. Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

5. Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;

6. Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ.

Căn cứ khoản 2 Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II bao gồm:

1. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

4. Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;

5. Thành lập bản đồ chuyên ngành. 

Các chủ đề liên quan