Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746925

Tổng số người online: 32

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Tôi là người có quốc tịch nước ngoài, có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ do nước tôi cấp. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ của tôi có được thừa nhận ở Việt Nam không?

07/04/2021 7:07:50 CH  252  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ giữa Việt Nam với các nước được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các chủ đề liên quan