Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746937

Tổng số người online: 37

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Quy định về cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hiện nay

07/04/2021 7:08:06 CH  322  Chủ đề thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp đổi trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc khi cá nhân có yêu cầu thay đổi thông tin trong chứng chỉ.

Căn cứ khoản 1 Điều 50 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ bị thu hồi trong trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 6 của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018.

Các chủ đề liên quan