Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877413

Tổng số người online: 37

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Về kế hoạch bảo vệ môi trường

09/04/2021 5:59:51 SA  2975  Chủ đề quản lý nhà nước

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 29 Luật BVMT)

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm: Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng với quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc quy định tại cột 5, phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP; Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất  kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải với quy mô lượng nước thải từ 20-500m3/ngày; chất thải rắn từ 01-10 tấn/ngày; khí thải từ 5000-20.000m3/giờ…

Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Địa điểm thực hiện.

2. Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

4. Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.

5. Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Văn bản liên quan:

-                      Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Các chủ đề liên quan