Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1790218

Tổng số người online: 23

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

09/04/2021 6:03:04 SA  634  Chủ đề quản lý nhà nước

Bảo vệ môi trường khu kinh tế (Điều 65 Luật BVMT)

Nội dung:

Khu kinh tế phải có công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ban quản lý khu kinh tế phải có bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường. Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Văn bản liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Điều 66 Luật BVMT)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư hướng dẫn tại  Chương III và Chương IV Thông tư 35/2015/TT-BTNMT (30/6/2015) không có văn bản mới liên quan.

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung (Điều 67 Luật BVMT)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định chi tiết Điều này và không có văn bản mới liên quan.

Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp (Điều 69 Luật BVMT)

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và phân bón, sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng; dụng cụ, bao bì đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau khi sử dụng phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải.

Văn bản liên quan:

Nghị định 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 về quản lý chất thải và phế liệu uy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y (Điều 78 Luật BVMT)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định chi tiết Điều này.

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2029 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các chủ đề liên quan