Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1790236

Tổng số người online: 22

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Quy định chung về quản lý chất thải

09/04/2021 6:03:56 SA  7303  Chủ đề quản lý nhà nước

Văn bản liên quan chung:

Nghị định 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 về quản lý chất thải và phế liệu uy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Yêu cầu về quản lý chất thải Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (Điều 85 Luật BVMT)

Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy; Chất thải thông thường có lẫn chất thải nguy hại vượt ngưỡng quy định mà không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định của pháp luật về chất thải nguy hại.

Văn bản liên quan:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 Quy định về thu hồixử lý sản phẩm thải bỏ

Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (Điều 87 Luật BVMT)

Văn bản liên quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 Quy định về thu hồixử lý sản phẩm thải bỏ

Các chủ đề liên quan