Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746918

Tổng số người online: 30

 
 

Địa chất và Khoáng sản

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

14/08/2016 3:57:19 CH  5656  Chủ đề thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:
1. Đơn vị chủ trì giải quyết:
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
2. Thành phần hồ sơ:
- Bản chính:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
+ Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
+ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt.
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:
+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;
+ Giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu, ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản
.

3. Thời hạn trả kết quả:
90 ngày

4. Phí, lệ phí:
- Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mức thu là 30.000.000 đồng/01 giấy phép;
- Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng, mức thu là 40.000.000 đồng/01 giấy phép;
- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, đá ốp lát, nước khoáng, khoáng sản quý hiếm, khoáng sản đặc biệt và độc hại mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mức thu là 40.000.000 đồng/01 giấy phép.
- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, đá ốp lát, nước khoáng, khoáng sản quý hiếm, khoáng sản đặc biệt và độc hại mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mức thu là 50.000.000 đồng/01 giấy phép.
- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản trừ các loại khoáng sản làm nguyên liệu xi măng có hoặc không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đá ốp lát, nước khoáng, khoáng sản quý hiếm, mức thu là 60.000.000 đồng/01 giấy phép;
- Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm, mức thu là 80.000.000 đồng/01 giấy phép
- Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại , mức thu là 100.000.000 đồng/01 giấy phép.

5. Căn cứ pháp luật:
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
+ Thành phần hồ sơ: Khoản 1 Điều 31 Nghị định.
+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: Khoản 2 Điều 60 Luật Khoáng sản. Điều 37 Nghị định 15/2012/NĐ-CP
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
- Thông tư 129/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

Các chủ đề liên quan