Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877261

Tổng số người online: 37

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

14/08/2016 9:22:14 CH  624  Chủ đề thủ tục hành chính

1) Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân tạo lập thông tin khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai của tổ chức, cá nhân và gửi sang hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3. Xem xét hồ sơ:

- Hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và toàn vẹn dữ liệu của thông tin khai, phản hồi thông tin tiếp nhận thành công hoặc thông báo lỗi trong quá trình tiếp nhận tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Trường hợp hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành tiếp nhận thành công thông tin khai, đơn vị chuyên môn của Tổng cục Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ khai không đầy đủ, không hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu sửa đổi, bổ sung thông tin tới Hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường để gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bước 4. Gửi thông báo vận chuyển xuyên biên giới CTNH: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường gửi Văn bản thông báo vận chuyển CTNH của tổ chức, cá nhân đăng ký đến Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quốc gia quá cảnh CTNH (nếu có).

Bước 5. Ban hành văn bản về việc vận chuyển CTNH xuyên biên giới

- Khi nhận được Văn bản chấp thuận của Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quốc gia quá cảnh (nếu có), Tổng cục Môi trường ban hành văn bản chấp thuận xuất khẩu CTNH theo mẫu tại Phụ lục 8.B. Trường hợp không chấp thuận, Tổng cục Môi trường có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận được gửi tới Hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường để gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bước 6. Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH từ hệ thống xử lý chuyên ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường và trả kết quả tới tổ chức, cá nhân và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

Bước 7. Tổ chức, cá nhân lập tờ khai vận chuyển cho từng chuyến và xuất khẩu CTNH theo nội dung Văn bản chấp thuận được cấp.

2) Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

- Cách thức nhận kết quả: Tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (Hải quan một cửa – National Single Window Customs)

3) Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại;

- Thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh theo mẫu quy định của Công ước Basel (http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf);

- Bản sao hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị xử lý chất thải nguy hại tại quốc gia nhập khẩu;

- Các tài liệu, giấy tờ có liên quan tới các thông tin theo quy định tại Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại;

4) Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thời hạn gửi văn bản thông báo cho cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có): Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn cấp Văn bản chấp thuận: trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận của tất cả các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có).

5) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổng cục Môi trường

6) Phí, lệ phí: Không quy định

7) Tên mẫu đơn

- Phụ lục 8.A. Mẫu đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH (ban hành kèm theo Thôn tư số 36/2015/TT-BTNMT)

- Tờ khai thông báo vận chuyển chất thải (Notification document for transboundary movements/shipments of waste, tải về tại địa chỉ http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf);

- Tờ khai vận chuyển chất thải (Movement document for transboundary movements/shipments of waste, tải về tại địa chỉ http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf).

8) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới CTNH và tiêu huỷ chúng;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH;

- Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Các chủ đề liên quan