Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877282

Tổng số người online: 37

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

14/08/2016 9:24:24 CH  368  Chủ đề thủ tục hành chính

1. Đơn vị chủ trì giải quyết: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường.

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị (theo Phụ lục 2a Thông tư 41/2015/TT-BTNMT).

- Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu (theo Phụ lục 3a, 3b Thông tư 41/2015/TT-BTNMT);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

- Một (01) trong các văn bản sau:

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có);

+ Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

+ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Một (01) trong các văn bản sau:

+ Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án;

+ Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

- Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

- Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu (Quy định tại Phụ lục 4a).

3. Thời hạn trả kết quả:

- Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc.

- Thời hạn trả kết quả: 40 ngày làm việc.

4. Mức phí, lệ phí: Chưa quy định.

5. Căn cứ pháp luật: Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

+ Thành phần hồ sơ: quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn trả kết quả: quy định tại Khoản 8 Điều 5 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT.

Các chủ đề liên quan