Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923002

Tổng số người online: 108

 
 

Hướng dẫn

THÔNG TIN THÊM VỀ WEBSITE VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(30/08/2016 10:12:29 CH)

Thực hiện ý tưởng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc ứng dụng công nghệ thông tin với tiện ích tra cứu nhanh văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác lãnh đạo điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật về tài nguyên và môi trường; Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Website này và xin cung cấp thông tin như sau:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường tại địa chỉ http://vanban.monre.gov.vn là kết quả của Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, bao gồm gần 600 văn bản đang còn hiệu lực thi hành, được chia theo Lĩnh vực và theo Loại văn bản. Trong mỗi Lĩnh vực được sắp xếp theo thứ tự Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch ... cung cấp cho các đối tượng tra cứu từ tổng thể đến chi tiết về lĩnh vực. Trong mỗi Loại văn bản được sắp xếp theo ngày ban hành, văn bản mới ban hành được hiển thị trước. Hầu hết các văn bản đều có 2 định dạng: tệp Word (.DOC để sao chép, biên tập) và tệp .PDF (quét văn bản có dấu) để xem văn bản gốc nếu cần.

Hệ thống có chức năng tìm kiếm nhanh theo Từ khoá (Số, ký hiệu của văn bản; Tên văn bản) hoặc tìm kiếm nâng cao kết hợp nhiều tiêu chí; khi tìm kiếm cần chú ý xem đang tìm kiếm trong tất cả các văn bản (trang chủ) hay tìm kiếm trong một Lĩnh vực hoặc một Loại văn bản cụ thể; có thể gõ tiếng Việt có dấu hoặc không dấu trong ô Tìm kiếm.

Bên cạnh văn bản quy phạm pháp luật còn có các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời cũng có một số Nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một số chủ đề quản lý xuyên suốt các văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được cập nhật, ví dụ chủ đề "Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân" được quy định tại Điều 77 Luật đất đai; Điều 3, Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (liệt kê nội dung các Điều, Khoản xuyên suốt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chủ đề quản lý). Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kinh phí, hiện tại mới cập nhật được gần 40 chủ đề quản lý thuộc lĩnh vực Đất đai, Địa chất và Khoáng sản, Môi trường, mang tính chất minh hoạ đại diện.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến góp ý về Website, xin nháy chuột VÀO ĐÂY để góp ý.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường