Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1449

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1648124

Tổng số người online: 21

 
 

Viễn thám

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Sản phẩm viễn thám được sản xuất ở các mức độ nào?

31/12/2019 10:24:50 SA  212  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2015/TT-BTNMT:

“1. Sản xuất ảnh viễn thám là quá trình xử lý để tạo ra dữ liệu ảnh viễn thám 1A, ảnh viễn thám 2A, ảnh viễn thám 3A và ảnh viễn thám 3B từ dữ liệu viễn thám mức 0.”

Các chủ đề liên quan