Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042111

Tổng số người online: 16

 
 

Viễn thám

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Trường hợp nào thì được miễn, giảm phí khi khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám?

01/04/2021 3:42:05 CH  414  Chủ đề quản lý nhà nước

Theo Điều 1 Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 04/01/2019:

2. Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định tại khoản 1 Điều này.

          3. Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục

Các chủ đề liên quan