Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923912

Tổng số người online: 12

 
 

Viễn thám

Siêu dữ liệu viễn thám là như thế nào?

(31/12/2019 10:43:54 SA)

Siêu dữ liệu viễn thám là các thông tin mô tả về dữ liệu, sản phẩm viễn thám bao gồm nội dung, nguồn gốc, chất lượng và các thông tin khác có liên quan.

Các chủ đề cùng lĩnh vực