Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923876

Tổng số người online: 34

 
 

Viễn thám

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ công trực tuyến của lĩnh vực viễn thám?

(31/12/2019 10:45:07 SA)

- Sau khi tài khoản đăng nhập của công dân, doanh nghiệp, tổ chức (CD/DN/TC) được cơ quan nhà nước xác minh. CD/DN/TC đăng nhập vào hệ thống. (https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/Default.aspx).

- Đăng nhập thành công, CD/DN/TC sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký (Xem chi tiết tại chức năng: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ).

           - Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước sẽ thường xuyên liên lạc và cung cấp các thông tin như: tính hợp lệ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ , trạng thái hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có), thông báo kết quả thực hiện .v.v. qua thư điện tử (email) hoặc tin nhắn điện thoại cho CD/DN/TC kèm theo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, CD/DN/TC có thể sử dụng chức năng "Tra cứu thông tin hồ sơ" để nắm thông tin hồ sơ.

Các chủ đề cùng lĩnh vực