Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976781

Tổng số người online: 30

 
 

Viễn thám

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Trang web để liên hệ mua dữ liệu viễn thám?

01/04/2021 3:42:50 CH  416  Chủ đề thủ tục hành chính

Truy cập trực tiếp vào trang web (https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/Default.aspx) và đăng kí vào dịch vụ công trực tuyến về viễn thám.

Các chủ đề liên quan