Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923893

Tổng số người online: 34

 
 

Viễn thám

Nhận kết quả khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực viễn thám như thế nào?

(31/12/2019 10:46:43 SA)

1. Gửi kết quả văn bản giấy qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của công dân, doanh nghiệp, tổ chức.

           2. Trong trường hợp có nhu cầu, CD/DN/TC có thể trực tiếp đến cơ quan thực hiện dịch vụ công để nhận kết quả. Trường hợp này, CD/TC/DN cần in phiếu biên nhận, giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của đơn vị nếu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gửi qua email để nhận hồ sơ.

Các chủ đề cùng lĩnh vực