Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923011

Tổng số người online: 109

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
15/06/2018
2
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/11/2015
3
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
4
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
25/06/2015
5
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
WORD PDF
23/06/2014
6
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/06/2014
7
45/2013/QH13
Luật Đất đai
WORD PDF
29/11/2013
8
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
19/06/2013
9
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
21/06/2012
10
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
WORD PDF
21/06/2012
11
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
12
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
WORD PDF
15/11/2010
13
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
WORD PDF
13/11/2008
14
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
26/11/2003
15
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/05/1998
16
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/03/1996
17
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
27/12/1993
18
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
14/07/1993
19
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
05/05/2020
20
48 /2020/NĐ-CP
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
15/04/2020
21
36/2020/NĐ-CP
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/03/2020
22
23/2020/NĐ-CP
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/02/2020
23
18/2020/NĐ-CP
Nghị định số 18/2020/NĐ-CPxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
11/02/2020
24
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
03/01/2020
25
96/2019/NĐ-CP
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/12/2019
12345678910...>>