Thống kê

Tổng số văn bản: 1316

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 94

Tổng số lượt truy cập: 967483

Tổng số người online: 23

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 1316

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 158
WORD     PDF    
15/06/2018
2
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 127
WORD     PDF    
14/06/2018
3
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
23/11/2015
4
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
23/11/2015
5
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 85
WORD     PDF    
25/06/2015
6
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 1068
WORD     PDF    
23/06/2014
7
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 299
WORD     PDF    
23/06/2014
8
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 189
WORD     PDF    
29/11/2013
9
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
19/06/2013
10
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
21/06/2012
11
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 231
WORD     PDF    
21/06/2012
12
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 130
WORD     PDF    
17/11/2010
13
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 87
WORD     PDF    
15/11/2010
14
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
Lượt xem: 62
WORD     PDF    
13/11/2008
15
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
26/11/2003
16
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
20/05/1998
17
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
20/03/1996
18
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 113
WORD     PDF    
27/12/1993
19
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 45
WORD     PDF    
14/07/1993
20
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 322
WORD     PDF    
05/05/2020
21
48 /2020/NĐ-CP
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
15/04/2020
22
36/2020/NĐ-CP
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 112
WORD     PDF    
24/03/2020
23
23/2020/NĐ-CP
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 58
WORD     PDF    
24/02/2020
24
18/2020/NĐ-CP
Nghị định số 18/2020/NĐ-CPxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
11/02/2020
25
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 95
WORD     PDF    
03/01/2020
26
96/2019/NĐ-CP
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 40
WORD     PDF    
19/12/2019
27
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 73
WORD     PDF    
19/11/2019
28
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 31
WORD     PDF    
19/11/2019
29
79 /2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
26/10/2019
30
79/2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
26/10/2019
12345678910...>>