Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976907

Tổng số người online: 42

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 13

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
16/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 79
WORD     PDF    
01/11/2019
2
14/2019/TT-BNN
Thông tư số 14/2019/TT-BNN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 64
WORD     PDF    
30/10/2019
3
13/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 50
WORD     PDF    
25/10/2019
4
10/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
24/09/2019
5
08/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
12/08/2019
6
30/2018/TT-BNNPTNT
Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
16/11/2018
7
31/2018/TT-BNNPTNT
Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT Quy định về phân định ranh giới rừng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
16/11/2018
8
32/2018/TT-BNNPTNT
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
16/11/2018
9
30/2013/TT-BNNPTNT
Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
11/06/2013
10
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
30/06/2016
11
05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư số 05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý việc bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
16/05/2016
12
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
26/09/2013
13
62/2000/TTLT-BNN-TCĐC
Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Địa chính
Lượt xem: 54
WORD     PDF    
06/06/2000