Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976769

Tổng số người online: 23

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 3

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
30/06/2016
2
05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư số 05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý việc bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
16/05/2016
3
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
26/09/2013