Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976855

Tổng số người online: 25

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 44
WORD     PDF    
04/04/2015
2
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
04/04/2015