Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976856

Tổng số người online: 26

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 19

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
105/2018/TT-BTC
Thông tư số 105/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
15/11/2018
2
106/2018/TT-BTC
Thông tư số 106/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 47
WORD     PDF    
15/11/2018
3
79/2018/TT-BTC
Thông tư số 79/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển VN
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
22/08/2018
4
70/2018/TT-BTC
Thông tư số 70/2018/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
08/08/2018
5
55/2018/TT-BTC
Thông tư số 55/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
25/06/2018
6
60/2015/TT-BTC
Thông tư số 60/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư ố 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
27/04/2015
7
76/2014/TT-BTC
Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
16/06/2014
8
77/2014/TT-BTC
Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
16/06/2014
9
30/2013/TT-BTC
Thông tư số 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo NQ số 02/NQ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
18/03/2013
10
159/2012/TT-BTC
Thông tư số 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
28/09/2012
11
70/2012/TT-BTC
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
03/05/2012
12
158/2011/TT-BTC
Thông tư số 158/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
16/11/2011
13
101/2010/TT-BTC
Thông tư số 101/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
14/07/2010
14
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 114
WORD     PDF    
22/06/2016
15
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 198
WORD     PDF    
22/06/2016
16
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chỉ thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
29/10/2014
17
63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
15/05/2013
18
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
30/03/2012
19
39/2011/TTLT-BTNMT-BTC
Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
15/11/2011