Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976797

Tổng số người online: 34

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 6

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 114
WORD     PDF    
22/06/2016
2
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 198
WORD     PDF    
22/06/2016
3
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chỉ thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
29/10/2014
4
63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
15/05/2013
5
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
30/03/2012
6
39/2011/TTLT-BTNMT-BTC
Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
15/11/2011