Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976911

Tổng số người online: 40

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 7

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
06/2019/TT-BXD
Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
31/10/2019
2
05/2019/TT-BXD
Thông tư số 05/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
10/10/2019
3
05/2018/TT-BXD
Thông tư số 05/2018/TT-BXD Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
29/06/2018
4
02/2018/TT-BXD
Thông tư số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
06/02/2018
5
04/2015/TT-BXD
Thông tư số 04/2015/TT-BXD Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
03/04/2015
6
09/2009/TT-BXD
Quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
21/05/2009
7
01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng NNVN - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
25/04/2014