Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 338446

Tổng số người online: 4

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
21/2013/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
04/03/2013
2
78/2014/QĐ-TTg
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
26/12/2014
3
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/08/2014
4
25/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
25/03/2014
5
21/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
17/03/2014
6
16/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
19/02/2014
7
77/2013/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
24/12/2013
8
1673/QĐ-TTg
Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
18/12/2013
9
24/CT-TTg
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/09/2015