Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 355184

Tổng số người online: 5

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
136/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
05/10/2018
2
21/2013/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
04/03/2013
3
78/2014/QĐ-TTg
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
26/12/2014
4
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/08/2014
5
25/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
25/03/2014
6
21/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
17/03/2014
7
16/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
19/02/2014
8
77/2013/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
24/12/2013
9
1673/QĐ-TTg
Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
18/12/2013
10
24/CT-TTg
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/09/2015