Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923819

Tổng số người online: 43

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
15/06/2018
2
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/11/2015
3
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/06/2014
4
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
19/06/2013
5
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
21/06/2012
6
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
26/11/2003
7
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/05/1998
8
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/03/1996
9
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
27/12/1993
10
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
14/07/1993
11
112/2015/QH13
Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
27/11/2015