Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067684

Tổng số người online: 30

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 12

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 422
WORD     PDF    
15/06/2018
2
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 358
WORD     PDF    
14/06/2018
3
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 64
WORD     PDF    
23/11/2015
4
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 794
WORD     PDF    
23/06/2014
5
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 86
WORD     PDF    
19/06/2013
6
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 107
WORD     PDF    
21/06/2012
7
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 171
WORD     PDF    
26/11/2003
8
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 98
WORD     PDF    
20/05/1998
9
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 118
WORD     PDF    
20/03/1996
10
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 372
WORD     PDF    
27/12/1993
11
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 119
WORD     PDF    
14/07/1993
12
112/2015/QH13
Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
27/11/2015