Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923012

Tổng số người online: 109

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
76/NQ-CP
Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
22/05/2020
2
1188/QĐ-TTg
Quyết định số 1188/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
04/08/2020
3
957/QĐ-TTg
Quyết định số 957/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
06/07/2020
4
826/QĐ-TTG
Quyết định số 826/QĐ-TTG về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/06/2020
5
619 /QĐ-TTg
Quyết định số 619/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
08/05/2020
6
09/2020/QĐ-TTG
Quyết định sô 09/2020/QĐ-TTG Ban hành Quy chế Ứng phó sự cố chất thải
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
18/03/2020
7
274/QĐ-TTG
Quyết định số 274/QĐ-TTG phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
18/02/2020
8
259/QĐ-TTG
Quyết định số 259/QĐ-TTG về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
14/02/2020
9
203/QĐ-TTG
Quyết định số 203/QĐ-TTG Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
06/02/2020
10
174/QĐ-TTG
Quyết định số 174/QĐ-TTG phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
03/02/2020
11
05/2020/QĐ-TTG
Quyết định số 05/2020/QĐ-TTG quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
31/01/2020
12
03/2020/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/01/2020
13
40/QĐ-TTG
Quyết định số 40/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
09/01/2020
14
32/QĐ-TTg
Quyết định số 32/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
07/01/2020
15
1932/QĐ-TTG
Quyết định số 1932/QĐ-TTG phê duyệt Đề án kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
30/12/2019
16
1748/QĐ-TTG
Quyết định số 1748/QĐ-TTG Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
04/12/2019
17
1746/QĐ-TTG
Quyết định số 1746/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
04/12/2019
18
1612/QĐ-TTg
Quyết định số 1612/QĐ-TTg Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
19
1606/QĐ-TTG
Quyết định số 1606/QĐ-TTG Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
20
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
21
1605/QĐ-TTg
Quyết định số 1605/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
22
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
23
1553/QĐ-TTG
Quyết định số 1553/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
08/11/2019
24
1270/QĐ-TTG
Quyết định số 1270/QĐ-TTG Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
03/10/2019
25
1200/QĐ-TTg
Quyết định số 1200/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
16/09/2019
1234