Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 563874

Tổng số người online: 5

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
1176/QĐ-TTg
Quyết định số 1176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/09/2019
2
415/QĐ-TTG
Quyết định số 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/04/2019
3
149/QĐ-TTg
Quyết định số 149/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
01/02/2019
4
15/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/03/2018
5
03/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
23/01/2018
6
06/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
23/01/2018
7
02/2018/QĐ-TTg
Quyết định 02/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
17/01/2018
8
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
01/08/2014