Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976848

Tổng số người online: 22

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 103

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
68/2022/NĐ-CP
Nghị định số 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 178
WORD     PDF    
22/09/2022
2
76/NQ-CP
Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
22/05/2020
3
1622/QĐ-TTG
Quyết định số 1622/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
27/12/2022
4
942/QĐ-TTg
Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
05/08/2022
5
896/QĐ-TTg
Quyết định số 896/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 77
WORD     PDF    
26/07/2022
6
888/QĐ-TTG
Quyết định số 888/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 39
WORD     PDF    
25/07/2022
7
729/QĐ-TTg
Quyết định số 729/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 38
WORD     PDF    
16/06/2022
8
450/QĐ-TTG
Quyết định số 450/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 89
WORD     PDF    
13/04/2022
9
10/2022/QĐ-TTG
Quyết định quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
06/04/2022
10
148/QĐ-TTG
Quyết định sô 148/QĐ-TTG về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 86
WORD     PDF    
28/01/2022
11
149/QĐ-TTG
Quyết định số 149/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
28/01/2022
12
1973/QĐ-TTg
Quyết định 1973/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 109
WORD     PDF    
23/11/2021
13
1970/QĐ-TTg
Quyết định số 1970/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 77
WORD     PDF    
23/11/2021
14
1383/QĐ-TTg
Quyết định số Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 84
WORD     PDF    
04/08/2021
15
1316/QĐ-TTg
Quyết định số 1316/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 116
WORD     PDF    
22/07/2021
16
18/2021/QĐ-TTG
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 305
WORD     PDF    
22/04/2021
17
509/QĐ-TTG
Quyết định số 509/QĐ-TTg về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
31/03/2021
18
343/QĐ-TTG
Quyết định số 343/QĐ-TTG Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 105
WORD     PDF    
12/03/2021
19
310/QĐ-TTG
Quyết định số 310/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụcông tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
08/03/2021
20
216/QĐ-TTG
Quyết định sô 216/QĐ-TTG Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
19/02/2021
21
2183 /QĐ-TTg
Quyết định số 2183/QĐ-TTG về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 69
WORD     PDF    
21/12/2020
22
1660/QĐ-TTG
Quyết định số 1660/QĐ-TTG Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 66
WORD     PDF    
26/10/2020
23
1619 /QĐ-TTg
Quyết định số 1619 /QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 77
WORD     PDF    
20/09/2020
24
1188/QĐ-TTg
Quyết định số 1188/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 27
WORD     PDF    
04/08/2020
25
957/QĐ-TTg
Quyết định số 957/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
06/07/2020
26
826/QĐ-TTG
Quyết định số 826/QĐ-TTG về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 69
WORD     PDF    
12/06/2020
27
619 /QĐ-TTg
Quyết định số 619/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
08/05/2020
28
09/2020/QĐ-TTG
Quyết định sô 09/2020/QĐ-TTG Ban hành Quy chế Ứng phó sự cố chất thải
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 95
WORD     PDF    
18/03/2020
29
274/QĐ-TTG
Quyết định số 274/QĐ-TTG phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 54
WORD     PDF    
18/02/2020
30
259/QĐ-TTG
Quyết định số 259/QĐ-TTG về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 55
WORD     PDF    
14/02/2020
1234