Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042162

Tổng số người online: 26

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 122

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 501
WORD     PDF    
23/11/2015
2
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
Lượt xem: 257
WORD     PDF    
23/11/2015
3
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 420
WORD     PDF    
19/06/2013
4
48 /2020/NĐ-CP
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 270
WORD     PDF    
15/04/2020
5
160/2018/NĐ-CP
Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 128
WORD     PDF    
29/11/2018
6
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 82
WORD     PDF    
18/07/2017
7
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
Lượt xem: 41
WORD     PDF    
18/07/2017
8
38/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
Lượt xem: 92
WORD     PDF    
15/05/2016
9
61/2008/NĐ-CP
Nghị định số 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
09/05/2008
10
61/2008/NĐ-CP
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
09/05/2008
11
24/CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
19/03/1997
12
1970/QĐ-TTg
Quyết định số 1970/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 79
WORD     PDF    
23/11/2021
13
18/2021/QĐ-TTG
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 317
WORD     PDF    
22/04/2021
14
310/QĐ-TTG
Quyết định số 310/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụcông tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 63
WORD     PDF    
08/03/2021
15
957/QĐ-TTg
Quyết định số 957/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
06/07/2020
16
05/2020/QĐ-TTG
Quyết định số 05/2020/QĐ-TTG quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 36
WORD     PDF    
31/01/2020
17
03/2020/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 51
WORD     PDF    
13/01/2020
18
1270/QĐ-TTG
Quyết định số 1270/QĐ-TTG Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
03/10/2019
19
649/QĐ-TTG
Quyết định số 649/QĐ-TTG Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
30/05/2019
20
1823/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1823/QĐ-BTNMT về Ban hành quy chế công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Bộ TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
08/06/2018
21
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
15/08/2014
22
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
15/08/2014
23
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
15/08/2014
24
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
15/08/2014
25
763/QĐ-BTNMT
Quyết định 763/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và sẵn sàng cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
29/04/2014
26
1873/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1873/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn I
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
07/11/2012
27
47/2011/QĐ-TTg
Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg quy định về chế độ ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
22/08/2011
28
17/2011/QĐ-TTg
Quyết định ban hành quy chế bão áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
14/03/2011
29
17/2011/QĐ-TTg
Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
14/02/2011
30
198/2011/QĐ- TTg
Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
10/02/2011
12345