Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 156961

Tổng số người online: 25

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
2
38/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
15/05/2016
3
61/2008/NĐ-CP
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
WORD PDF
09/05/2008
4
24/CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
WORD PDF
19/03/1997
5
24-NQ/TW
Nghị quyết chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
WORD PDF
03/06/2013
6
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
7
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
8
1775/2012/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường thế giới
WORD PDF
21/11/2012
9
1474/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
WORD PDF
05/10/2012
10
1183/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
WORD PDF
30/08/2012
11
2139/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
WORD PDF
05/12/2011
12
17/2011/QĐ-TTg
Quyết định ban hành quy chế bão áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
WORD PDF
14/03/2011
13
198/2011/QĐ- TTg
Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm
WORD PDF
10/02/2011
14
2418/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015
WORD PDF
20/12/2010
15
986/2010/QĐ- TTg
Quyết định phê duyệt Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010-2012
WORD PDF
25/06/2010
16
929/2010/QĐ- TTg
Quyết định về chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020
WORD PDF
22/06/2010
17
632/2010/QĐ-TTg
Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
WORD PDF
10/05/2010
18
78/2009/QĐ-TTg
Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
15/05/2009
19
18/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành khí tượng Quốc gia về Dự báo lũ
WORD PDF
31/12/2008
20
158/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
WORD PDF
02/12/2008
21
172/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiện tai năm 2020
WORD PDF
16/11/2007
22
130/2007/QĐ-TTg
Quyết định về một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
WORD PDF
02/08/2007
23
16/2007/QĐ-TTg
Quyết định về việc "Phê duyệt tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia đến năm 2020"
WORD PDF
29/01/2007
24
24/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy phạm lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn
WORD PDF
29/12/2006
25
21/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ
WORD PDF
15/12/2006
1234