Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 922890

Tổng số người online: 9

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
18/2020/NĐ-CP
Nghị định số 18/2020/NĐ-CPxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
11/02/2020
2
27/2019/NĐ-CP
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/03/2019
3
45/2015/NĐ-CP
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
06/05/2015
4
173/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
WORD PDF
13/11/2013
5
173/2013/NĐ-CP
Nghị định số 173/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/11/2013
6
119/1994/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
WORD PDF
19/09/1994
7
76/NQ-CP
Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
22/05/2020
8
77/NQ-CP
Nghị quyết số 77/NQ-CP Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
22/05/2020
9
40/QĐ-TTG
Quyết định số 40/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
09/01/2020
10
415/QĐ-TTG
Quyết định số 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/04/2019
11
11/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT
WORD PDF
18/12/2008
12
33/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
WORD PDF
27/02/2008
13
24/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ
WORD PDF
31/12/2007
14
04/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
27/02/2007
15
05/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
WORD PDF
27/02/2007
16
03/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000
WORD PDF
12/02/2007
17
11/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000
WORD PDF
22/08/2006
18
17/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
21/12/2005
19
15/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
13/12/2005
20
83/2000/QĐ-TTg
Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam
WORD PDF
12/07/2000
21
70/2000/QĐ-ĐC
Quyết định quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000
WORD PDF
25/02/2000
22
178/1998/QĐ-ĐC
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000
WORD PDF
31/03/1998
23
180/1998/QĐ-ĐC
Quyết định quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
WORD PDF
31/03/1998
24
1125/ĐĐBĐ
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000
WORD PDF
19/11/1994
25
247/KT
Quyết định về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 , 1/10000 và 1/25000 - phần trong nhà mã số 96 TCN 42 – 90
WORD PDF
09/08/1990
123456