Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923017

Tổng số người online: 113

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
10/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/09/2020
2
10/2020/TT-BTNMT
Thông tư số số 10/2020/TT-BTNMT ban hành quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/09/2020
3
09/2020/TT-BTNMT
Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
17/09/2020
4
08/2020/TT-BTNMT
Thông tư 08/2020/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
11/09/2020
5
06/2020/TT-BTNMT
Thông tư 06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/08/2020
6
05/2020/TT-BTNMT
Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/08/2020
7
05/2020/TT-BTNMT
Thông tư 05/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/08/2020
8
07/2020/TT-BTNMT
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT ban hành Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/08/2020
9
04/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
03/06/2020
10
03/2020/TT-BTNMT
Thông tư 03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2020
11
03/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2020
12
03/2020/tt-btnmt
Thông tư số 03/2020/tt-btnmt ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2020
13
02/2020/TT-BTNMT
Ban hành hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/04/2020
14
01/2020/TT-BTNMT
Thông tư 01/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/04/2020
15
01/2020/TT-BTNMT
Thông tư 01/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/04/2020
16
02/2020/TT-BTNMT
Thông tư 02/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/04/2020
17
23/2019/TT-BTNMT
Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
03/02/2020
18
28/2019/TT-BTNMT
Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
19
26/2019/TT-BTNMT
Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
20
27/2019/TT-BTNMT
Thông tư 27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
21
24/2019/TT-BTNMT
Thông tư 24/2019/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
22
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
23
22/2019/TT-BTNMT
Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/12/2019
24
21/2019/tt-btnmt
Thông tư số 21/2019/tt-btnmt Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
20/12/2019
25
20/2019/TT-BTNMT
Thông tư 20/2019/TT-BTNMT ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/12/2019
12345678910...>>