Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 66769

Tổng số người online: 6

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
04/2017/TT-BTNMT
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
03/04/2017
2
03/2017/TT-BTNMT
Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
WORD PDF
21/03/2017
3
02/2017/TT-BTNMT
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
WORD PDF
07/03/2017
4
01/2017/TT-BTNMT
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
WORD PDF
09/02/2017
5
50/2016/TT-BTNMT
Thông tư 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
WORD PDF
30/12/2016
6
52/2016/TT-BTNMT
Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
WORD PDF
30/12/2016
7
47/2016/TT-BTNMT
Thông tư 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
WORD PDF
28/12/2016
8
49/2016/TT-BTNMT
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
WORD PDF
28/12/2016
9
48/2016/TT-BTNMT
Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
WORD PDF
28/12/2016
10
46/2016/TT-BTNMT
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
27/12/2016
11
42/2016/TT-BTNMT
Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
12
43/2016/TT-BTNMT
Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
13
45/2016/TT-BTNMT
Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
14
44/2016/TT-BTNMT
Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
15
41/2016/TT-BTNMT
Thông tư 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn và nguy hiểm
WORD PDF
21/12/2016
16
39/2016/TT-BTNMT
Thông tư 39/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
WORD PDF
19/12/2016
17
40/2016/TT-BTNMT
Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
WORD PDF
19/12/2016
18
01/VBHN-BTNMT
01/VBHN-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa
WORD PDF
15/12/2016
19
37/2016/TT-BTNMT
Thông tư 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
WORD PDF
15/12/2016
20
38/2016/TT-BTNMT
Thông tư 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
WORD PDF
15/12/2016
21
36/2016/TT-BTNMT
Thông tư 36/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
WORD PDF
08/12/2016
22
35/2016/TT-BTNMT
Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
28/11/2016
23
34/2016/TT-BTNMT
Thông tư 34/2016/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/11/2016
24
32/2016/TT-BTNMT
Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/11/2016
25
33/2016/TT-BTNMT
Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
WORD PDF
07/11/2016
12345678910...>>