Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 616148

Tổng số người online: 21

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
18/2019/TT-BTNMT
Thông tư 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 Ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/10/2019
2
17/2019/TT-BTNMT
Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/10/2019
3
16/2019/TT-BTNMT
Thông tư 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/09/2019
4
15/2019/TT-BTNMT
Thông tư 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại,phát triển sản phẩm thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
11/09/2019
5
14/2019/TT-BTNMT
Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc trực tiếpphục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
16/08/2019
6
13/2019/TT-BTNMT
Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/08/2019
7
12/2019/TT-BTNMT
Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/08/2019
8
11/2019/TT-BTNMT
Thông tư 11/2019/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/07/2019
9
10/2019/TT-BTNMT
Thông tư 10/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/07/2019
10
08/2019/TT-BTNMT
Thông tư 08/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
11
07/2019/TT-BTNMT
Thông tư 07/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
12
09/2019/TT-BTNMT
Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
13
05/2017/TT-BTNMT
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/06/2019
14
06/2019/TT-BTNMT
Thông tư 06/2019/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/06/2019
15
04/2019/TT-BTNMT
Thông tư 04/2019/TT-BTNMT Về việc trình ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn,thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/05/2019
16
03/2019/TT-BTNMT
Thông tư 03/2019/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/04/2019
17
02/2019/TT-BTNMT
Thông tư 02/2019/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội - phục vụ công tác lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/03/2019
18
01/2019/TT-BTNMT
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/03/2019
19
35/2018/TT-BTNMT
Thông tư 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/12/2018
20
28/2018/TT-BTNMT
Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
21
32/2018/TT-BTNMT
Thông tư 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
22
31/2018/TT-BTNMT
Thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
23
30/2018/TT-BTNMT
Thông tư 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
24
34/2018/TT-BTNMT
Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
25
33/2018/TT-BTNMT
Thông tư 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
12345678910...>>