Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1431

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1503514

Tổng số người online: 36

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 593

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
18/2021/TT-BTNMT
Thông tư 18/2021/TT-BTNMT ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 44
WORD     PDF    
29/10/2021
2
19/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
29/10/2021
3
20/2021/TT-BTNMT
Thông tư 20/2021/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
29/10/2021
4
17/2021/TT-BTNMT
Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 95
WORD     PDF    
14/10/2021
5
16/2021/TT-BTNMT
Thông tư 16/2021/TT-BTNMT ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
27/09/2021
6
14/2021/TT-BTNMT
Thông tư 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dưng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 75
WORD     PDF    
31/08/2021
7
15/2021/TT-BTNMT
Thông tư 15/2021/TT-BTNMT Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 58
WORD     PDF    
31/08/2021
8
13/2021/TT-BTNMT
Thông tư 13/2021/TT-BTNMT Quy định về thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
30/08/2021
9
11/2021/TT-BTNMT
Thông tư 11/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 156
WORD     PDF    
06/08/2021
10
09/2021/TT-BTNMT
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 693
WORD     PDF    
28/07/2021
11
08/2021/TT-BTNMT
Thông tư 08/2021/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
30/06/2021
12
07/2021/TT-BTNMT
Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 137
WORD     PDF    
30/06/2021
13
06/2021/TT-BTNMT
Thông tư 06/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum để xem xét, ký ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 66
WORD     PDF    
30/06/2021
14
10/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 212
WORD     PDF    
30/06/2021
15
04/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
29/05/2021
16
05/2021/TT-BTNMT
Thông tư 05/2021/TT-BTNMT ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 523
WORD     PDF    
29/05/2021
17
03/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 157
WORD     PDF    
12/05/2021
18
02/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 02/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn,kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
29/04/2021
19
01/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 395
WORD     PDF    
12/04/2021
20
01/VBNH-BTNMT
Văn bản hợp nhất Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
06/01/2021
21
18/2020/TT-BTNMT
Thông tư 18/2020/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 92
WORD     PDF    
30/12/2020
22
19/2020/TT-BTNMT
Thông tư 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 89
WORD     PDF    
30/12/2020
23
20/2020/TT-BTNMT
Thông tư 20/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
30/12/2020
24
17/2020/TT-BTNMT
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT ban hành quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 228
WORD     PDF    
24/12/2020
25
16/2020/TT-BTNMT
Thông tư 16/2020/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 44
WORD     PDF    
18/12/2020
26
15/2020/TT-BTNMT
Thông tư 15/2020/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 94
WORD     PDF    
30/11/2020
27
14/2020/TT-BTNMT
Thông tư 14/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 213
WORD     PDF    
27/11/2020
28
13/2020/TT-BTNMT
Thông tư 13/2020/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 94
WORD     PDF    
30/10/2020
29
11/2020/TT-BTNMT
Thông tư 11/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
30/09/2020
30
12/2020/TT-BTNMT
Thông tư 12/2020/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 152
WORD     PDF    
30/09/2020
12345678910...>>