Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 180003

Tổng số người online: 16

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
15/2017/TT-BTNMT
Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
WORD PDF
21/07/2017
2
12/2017/TT-BTNMT
Thông tư 12/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
WORD PDF
30/06/2017
3
13/2017/TT-BTNMT
Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
WORD PDF
30/06/2017
4
08/2017/TT-BTNMT
Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
WORD PDF
06/06/2017
5
09/2017/TT-BTNMT
Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
06/06/2017
6
10/2017/TT-BTNMT
Thông tư 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
WORD PDF
06/06/2017
7
07/2017/TT-BTNMT
Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2017
8
06/2017/TT-BTNMT
Thông tư 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
WORD PDF
24/05/2017
9
05/2017/TT-BTNMT
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
WORD PDF
25/04/2017
10
04/2017/TT-BTNMT
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
03/04/2017
11
03/2017/TT-BTNMT
Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
WORD PDF
21/03/2017
12
02/2017/TT-BTNMT
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
WORD PDF
07/03/2017
13
01/2017/TT-BTNMT
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
WORD PDF
09/02/2017
14
50/2016/TT-BTNMT
Thông tư 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
WORD PDF
30/12/2016
15
52/2016/TT-BTNMT
Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
WORD PDF
30/12/2016
16
47/2016/TT-BTNMT
Thông tư 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
WORD PDF
28/12/2016
17
49/2016/TT-BTNMT
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
WORD PDF
28/12/2016
18
48/2016/TT-BTNMT
Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
WORD PDF
28/12/2016
19
46/2016/TT-BTNMT
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
27/12/2016
20
42/2016/TT-BTNMT
Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
21
43/2016/TT-BTNMT
Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
22
45/2016/TT-BTNMT
Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
23
44/2016/TT-BTNMT
Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
24
41/2016/TT-BTNMT
Thông tư 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn và nguy hiểm
WORD PDF
21/12/2016
25
39/2016/TT-BTNMT
Thông tư 39/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
WORD PDF
19/12/2016
12345678910...>>