Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067899

Tổng số người online: 48

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 574

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
01/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 96
WORD     PDF    
12/04/2021
2
01/VBNH-BTNMT
Văn bản hợp nhất Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
06/01/2021
3
18/2020/TT-BTNMT
Thông tư 18/2020/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
30/12/2020
4
19/2020/TT-BTNMT
Thông tư 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 73
WORD     PDF    
30/12/2020
5
20/2020/TT-BTNMT
Thông tư 20/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 39
WORD     PDF    
30/12/2020
6
17/2020/TT-BTNMT
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT ban hành quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 96
WORD     PDF    
24/12/2020
7
16/2020/TT-BTNMT
Thông tư 16/2020/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
18/12/2020
8
15/2020/TT-BTNMT
Thông tư 15/2020/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 49
WORD     PDF    
30/11/2020
9
14/2020/TT-BTNMT
Thông tư 14/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 106
WORD     PDF    
27/11/2020
10
13/2020/TT-BTNMT
Thông tư 13/2020/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
30/10/2020
11
11/2020/TT-BTNMT
Thông tư 11/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
30/09/2020
12
12/2020/TT-BTNMT
Thông tư 12/2020/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 81
WORD     PDF    
30/09/2020
13
10/2020/TT-BTNMT
Thông tư số số 10/2020/TT-BTNMT ban hành quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
29/09/2020
14
10/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
29/09/2020
15
09/2020/TT-BTNMT
Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
17/09/2020
16
08/2020/TT-BTNMT
Thông tư 08/2020/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
11/09/2020
17
06/2020/TT-BTNMT
Thông tư 06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
31/08/2020
18
05/2020/TT-BTNMT
Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
31/08/2020
19
05/2020/TT-BTNMT
Thông tư 05/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
31/08/2020
20
07/2020/TT-BTNMT
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT ban hành Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
31/08/2020
21
04/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
03/06/2020
22
03/2020/TT-BTNMT
Thông tư 03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
29/05/2020
23
03/2020/TT-BTNMT
Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
29/05/2020
24
03/2020/tt-btnmt
Thông tư số 03/2020/tt-btnmt ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 6
WORD     PDF    
29/05/2020
25
02/2020/TT-BTNMT
Ban hành hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
29/04/2020
26
01/2020/TT-BTNMT
Thông tư 01/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 47
WORD     PDF    
29/04/2020
27
01/2020/TT-BTNMT
Thông tư 01/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
29/04/2020
28
02/2020/TT-BTNMT
Thông tư 02/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
29/04/2020
29
23/2019/TT-BTNMT
Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
03/02/2020
30
28/2019/TT-BTNMT
Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
31/12/2019
12345678910...>>