Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 207445

Tổng số người online: 11

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
30/2017/TT-BTNMT
Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
WORD PDF
11/09/2017
2
25/2017/TT-BTNMT
Thông tư 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
06/09/2017
3
24/2017/TT-BTNMT
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
WORD PDF
01/09/2017
4
23/2017/TT-BTNMT
Thông tư 23/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp
WORD PDF
31/08/2017
5
21/2017/TT-BTNMT
Thông tư 21/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh
WORD PDF
29/08/2017
6
22/2017/TT-BTNMT
Thông tư 22/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang
WORD PDF
29/08/2017
7
20/2017/TT-BTNMT
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
WORD PDF
08/08/2017
8
17/2017/TT-BTNMT
Thông tư 17/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang
WORD PDF
26/07/2017
9
18/2017/TT-BTNMT
Thông tư 18/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang
WORD PDF
26/07/2017
10
19/2017/TT-BTNMT
Thông tư 19/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long
WORD PDF
26/07/2017
11
16/2017/TT-BTNMT
Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
WORD PDF
25/07/2017
12
15/2017/TT-BTNMT
Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
WORD PDF
21/07/2017
13
14/2017/TT-BTNMT
Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
WORD PDF
20/07/2017
14
12/2017/TT-BTNMT
Thông tư 12/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
WORD PDF
30/06/2017
15
13/2017/TT-BTNMT
Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
WORD PDF
30/06/2017
16
11/2017/TT-BTNMT
Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
29/06/2017
17
08/2017/TT-BTNMT
Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
WORD PDF
06/06/2017
18
09/2017/TT-BTNMT
Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
06/06/2017
19
10/2017/TT-BTNMT
Thông tư 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
WORD PDF
06/06/2017
20
07/2017/TT-BTNMT
Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2017
21
06/2017/TT-BTNMT
Thông tư 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
WORD PDF
24/05/2017
22
05/2017/TT-BTNMT
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
WORD PDF
25/04/2017
23
04/2017/TT-BTNMT
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
03/04/2017
24
03/2017/TT-BTNMT
Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
WORD PDF
21/03/2017
25
02/2017/TT-BTNMT
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
WORD PDF
07/03/2017
12345678910...>>