Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 346266

Tổng số người online: 17

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
08/2018/TT-BTNMT
Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/09/2018
2
09/2018/TT-BTNMT
Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/09/2018
3
05/2018/TT-BTNMT
Thông tư 05/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
4
06/2018/TT-BTNMT
Thông tư 06/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
5
07/2018/TT-BTNMT
Thông tư 07/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
6
03/2018/TT-BTNMT
Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/08/2018
7
03/2018/TT-BTNMT
Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/08/2018
8
02/2018/TT-BTNMT
Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/06/2018
9
01/2018/TT-BTNMT
Thông tư 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định, định mức kinh tế hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/02/2018
10
71/2017/TT-BTNMT
Thông tư 71/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
11
72/2017/TT-BTNMT
Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
12
75/2017/TT-BTNMT
Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
WORD PDF
29/12/2017
13
76/2017/TT-BTNMT
Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
14
77/2017/TT-BTNMT
Thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
15
68/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
WORD PDF
28/12/2017
16
68/2017/TT-BTNMT
Thông tư 68/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/12/2017
17
67/2017/TT-BTNMT
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/12/2017
18
67/2017/TT-BTNMT
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/12/2017
19
61/2017/TT-BTNMT
Thông tư 61/2017/TT-BTNMT quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
22/12/2017
20
64/2017/TT-BTNMT
Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
22/12/2017
21
62/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển
WORD PDF
22/12/2017
22
65/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT vê Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
WORD PDF
22/12/2017
23
63/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
WORD PDF
22/12/2017
24
66/2017/TT-BTNMT
Thông tư 66/2017/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/12/2017
25
56/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
WORD PDF
08/12/2017
12345678910...>>