Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 363059

Tổng số người online: 11

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
22/2018/TT-BTNMT
Thông tư 22/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
2
20/2018/TT-BTNMT
Thông tư 20/2018/TT-BTNMTQuy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/11/2018
3
18/2018/TT-BTNMT
Thông tư 18/2018//TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/10/2018
4
15/2018/TT-BTNMT
Thông tư số 15/2018/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/10/2018
5
13/2018/TT-BTNMT
Thông tư 13/2018/TT-BTNMT Ban hành Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/10/2018
6
13/2018/TT-BTNMT
Thông tư 13/2018/TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/10/2018
7
14/2018/TT-BTNMT
Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/10/2018
8
12/2018/TT-BTNMT
Thông tư 12/2018/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/09/2018
9
11/2018/TT-BTNMT
Thông tư 11/2018/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/09/2018
10
10/2018/TT-BTNMT
Thông tư số 10/2018/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/09/2018
11
08/2018/TT-BTNMT
Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/09/2018
12
09/2018/TT-BTNMT
Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/09/2018
13
05/2018/TT-BTNMT
Thông tư 05/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
14
06/2018/TT-BTNMT
Thông tư 06/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
15
07/2018/TT-BTNMT
Thông tư 07/2018/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/09/2018
16
03/2018/TT-BTNMT
Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/08/2018
17
02/2018/TT-BTNMT
Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/06/2018
18
01/2018/TT-BTNMT
Thông tư 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định, định mức kinh tế hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/02/2018
19
71/2017/TT-BTNMT
Thông tư 71/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
20
72/2017/TT-BTNMT
Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
21
75/2017/TT-BTNMT
Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
WORD PDF
29/12/2017
22
76/2017/TT-BTNMT
Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
23
77/2017/TT-BTNMT
Thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/12/2017
24
68/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
WORD PDF
28/12/2017
25
68/2017/TT-BTNMT
Thông tư 68/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/12/2017
12345678910...>>