Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923016

Tổng số người online: 112

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN LUẬT

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
15/06/2018
2
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/11/2015
3
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
4
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
25/06/2015
5
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
WORD PDF
23/06/2014
6
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/06/2014
7
45/2013/QH13
Luật Đất đai
WORD PDF
29/11/2013
8
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
19/06/2013
9
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
21/06/2012
10
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
WORD PDF
21/06/2012
11
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
12
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
WORD PDF
15/11/2010
13
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
WORD PDF
13/11/2008
14
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
26/11/2003
15
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/05/1998
16
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/03/1996
17
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
27/12/1993
18
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
14/07/1993