Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976954

Tổng số người online: 37

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN LUẬT

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 20

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
72/2020/QH14
Luật số 72/2020/QH14 về Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 10809
WORD     PDF    
17/11/2020
2
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1885
WORD     PDF    
15/06/2018
3
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1553
WORD     PDF    
14/06/2018
4
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 484
WORD     PDF    
23/11/2015
5
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
Lượt xem: 253
WORD     PDF    
23/11/2015
6
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 1238
WORD     PDF    
25/06/2015
7
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 4488
WORD     PDF    
23/06/2014
8
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 2478
WORD     PDF    
23/06/2014
9
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 2639
WORD     PDF    
29/11/2013
10
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 415
WORD     PDF    
19/06/2013
11
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 434
WORD     PDF    
21/06/2012
12
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 3381
WORD     PDF    
21/06/2012
13
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 1344
WORD     PDF    
17/11/2010
14
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 983
WORD     PDF    
15/11/2010
15
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
Lượt xem: 674
WORD     PDF    
13/11/2008
16
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 910
WORD     PDF    
26/11/2003
17
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 550
WORD     PDF    
20/05/1998
18
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 556
WORD     PDF    
20/03/1996
19
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1091
WORD     PDF    
27/12/1993
20
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 634
WORD     PDF    
14/07/1993