Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746718

Tổng số người online: 17

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN CHỈ THỊ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
15/CT-TTg
Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
WORD PDF
17/06/2019
2
31/CT-TTg
Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
WORD PDF
02/11/2016
3
24/CT-TTg
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/09/2015
4
03/CT-TTg
Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
WORD PDF
30/03/2015
5
02/2008/CT-BTNMT
Chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội
WORD PDF
04/12/2008
6
18/2008/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
WORD PDF
06/06/2008
7
16/2002/CT-TTg
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thụ cát, sỏi lòng sông
WORD PDF
31/07/2002
8
318/TTg
Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan đến đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam
WORD PDF
29/06/1993